Merlyn Jasper
De Vjenneruiters

Kom bij ons lessen

Wil jij bij ons komen lessen? Dat kan, kom gerust een avond kijken of neem een proef les. 

Maandagavond:

 • Pony’s dressuur en springen.
 • Lestijden: 19:00 – 20:00 uur en 20:00 – 21:00 uur.
 • Instructeur: Rene Augustijn
 • Contactpersoon lessen: Ellen Bloem


Dinsdagavond:

 • Paarden dressuur en springen
 • Lestijden: 19:00 – 20:00 uur en 20:00 – 21:00 uur.
 • Instructeur springen: André Rupert
 • Instructeur dressuur: Edwin Langevoort
 • Contactpersoon lessen: Ellen Bloem

 

Donderdagavond (oneven weken)

 • Menles
 • Lestijden: 20:00 – 21:00 uur.
 • Instructeur mennen: Raymond Letteboer
 • Contactpersoon lessen: Dianne Jansen

Lidmaatschap

We kennen verschillende soorten leden:

Rijdende leden 
Rijdende leden hebben het recht om deel te nemen aan de gegeven lessen. Buiten het voldoen van contributie hebben rijdende leden de verplichting om meermaals vrijwilligerswerk te verrichten binnen de vereniging. Rijdende leden hebben stemrecht en mogen gebruik maken van de accommodatie. Zij ontvangen hiervoor een sleutel in bruikleen. Rijdende leden dienen lid te zijn van de KNHS.

Donateurs leden
Buiten het voldoen van contributie hebben donateurs leden de verplichting richting PSV De Vjenneruiters om 2 maal per jaar vrijwilligerswerk binnen de vereniging te doen. Ze hebben wél stemrecht, maar mogen géén gebruik maken van de faciliteiten van de manege. Er wordt daarom geen sleutel in bruikleen gegeven.

Ondersteunende Donateurs
Buiten het voldoen van contributie hebben ondersteunende donateurs geen verplichting richting PSV De Vjenneruiters om vrijwilligerswerk binnen de vereniging te doen. Uiteraard is dit wel toegestaan. Ze hebben geen stemrecht en mogen géén gebruik maken van de faciliteiten van de manege. Er wordt daarom geen sleutel in bruikleen gegeven.

Startkaartleden
Buiten het voldoen van contributie hebben startkaartleden de verplichting richting PSV De Vjenneruiters om 2 maal per jaar vrijwilligerswerk binnen de vereniging te doen. Ze hebben géén stemrecht en mogen géén gebruik maken van de faciliteiten van de manege. Er wordt derhalve géén sleutel van de manege in bruikleen gegeven.

Accommodatieleden
Leden die uitsluitend gebruik wensen te maken van beide rijhallen in de manege, zonder actief lidmaatschap kunnen accommodatie lid worden. Tussen PSV De Vjenneruiters en een niet-lid van PSV De Vjenneruiters, te noemen accommodatie lid, wordt een overeenkomst afgesloten. De kosten bedragen € 350,00 voor een heel jaar. Dit bedrag dient vooraf volledig te worden betaald, te zamen met € 150,00 borg.

 

De contributie bestaat uit lidmaatschapskosten en eenmalig inschrijfkoste van € 100,00. Hiervan wordt € 75,00 gecrediteerd bij opzegging, mits alle contributie is voldaan.

Rijdende leden pony;€ 60,00 per kwartaal+ afdracht KNHS
Rijdende leden paard:€ 69,25 per kwartaal+ afdracht KNHS
Men leden:€ 47,50 per kwartaal+ afdracht KNHS
Donateursleden en ondersteunende Donateurs:€ 70 per jaargeen afdracht KNHS
Startkaartleden :€ 75 per jaar+ afdracht KNHS
Accomodatieleden :€ 350 per jaargeen afdracht KNHS

2e gezinslid (thuiswonend onder 18 jaar) 10% korting
3e gezinslid (thuiswonend onder 18 jaar) 20% korting

Afdracht KNHS 2024
Klik hier voor de actuele KNHS tarieven.

Contributie

Susan Meijer - Torny

Veiligheid

PSV De Vjenneruiters heeft reeds meerdere jaren een veiligheidscertificaat. Klik hier om hem te bekijken!

Voor meer informatie over het belang van dit veiligheidscertificaat kunt u dit filmpje bekijken